MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDEN LİSE DİPLOMASI

Binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması
Milli Eğitim Bakanlığı meslek eğitim merkezlerine gönderdiği yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin telafi dersler ile ‘meslek lisesi diploması’ sahibi olabileceğini duyurdu.
Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programında dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11’inci, 12’inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrencilerde fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir.
“DEVAMSIZLIK YAPMAYANLAR VE DERSLERDE BAŞARILI OLANLAR DİPLOMA ALACAKLAR”
Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Tokat Esob Başkanı Fehmi Çankaya ve Tokat Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Vekili Yusuf KUZU, “Mesleki Eğitim Merkezlerinde 9. ve 10. sınıftaki öğrencilerimize meslek lisesi diploma programı uygulanmaktadır. Bu öğrencilerimiz 4 yılı bitirdiklerinde kalfalık belgesi, ustalık belgesi aynı zamanda meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklardır. Bu 2 yıldır uygulanan bir programdır. Buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlandığı yönergeye göre artık okulumuzda okuyan 11. ve 12. sınıftaki diplomaya programına dahil olmayan öğrencilerimizde fark derslerini alarak meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanacaklar.
Bunun yanı sıra meslek eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş kalfalık ve ustalık belgesi alan kişiler okulun telafi programına dahil olarak diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca dışarıdan gelerek ortaokul mezunu olmuş, kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir. Bunun en temel kuralı telafi eğitimlerine katılmaları gerekiyor. Bu telafi programları okulumuzca hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı alınacak. Eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar kayıtlar yapılacaktır. Telafi programı 36 hafta boyunca sürecektir. Devamsızlık sorunu yaşamayanlar ve derslerden başarılı geçenler diploma almaya hak kazanacaktır” dedi.
Telafi programlarının detayları ise Tokat Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılacak.
Diploma Telafi Programı Başvuru Evrakları
1)Kalfalık veya Ustalık Belgesi Aslı ve Fotokobisi(Aslı kontrol edildikten sonra iade edilecektir)
2)Nüfus Cüzdanı Fotokobisi
3)Öğrenim Durumunu Gösterir Belge(Transkript) veya Diploma(ilköğretim-Ortaokul)Diploması Aslı ve Fotokobisi
4)2 Adet Biyometrik Fotoğraf