KEP Adres Değişikliği

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği KEP adresimiz inter-kep in Türkiye genelinde tüm yetkileri Edm kep e devredildiği için tokatesob@hs04.kep.tr adresimiz tokatesob@hs09.kep.tr olarak güncellenmiştir.